Μέτρα στήριξης του κλάδου της εστίασης

250

Κύριε Υπουργέ,
Όπως πολύ καλά γνωρίζετε ο κλάδος μας (εστίαση – καφέ κλπ), αποτελείται από 90.000
επιχειρήσεις και απασχολεί περί τους 300.000 εργαζόμενους και περισσότερα από 150.000
συμβοηθούντα μέλη των οικογενειών μας.
Από τις 14 Μαρτίου 2020 με κρατική εντολή ο κλάδος ανέστειλε την λειτουργία του.
Στα πλαίσια της στήριξης, μέσα στο πακέτο των μέτρων που έλαβε η Κυβέρνηση, δεν
υπάρχει καμία ιδιαίτερη μέριμνα για τον κλάδο που έχει πολλές ιδιαιτερότητες όπως:
Α) Ευπαθή και ευάλωτα προϊόντα (κρέατα-ψάρια-λαχανικά) των οποίων το κόστος
επωμισθήκαμε, λαμβανομένου υπόψη ότι η εντολή αναστολής λειτουργίας ξεκίνησε το
Σάββατο 14/03/2020, δηλ. τη στιγμή που οι επιχειρήσεις είχαν ήδη κάνει αγορές (Σάββατο –
Κυριακή) με κόστος από 1000 έως μερικές χιλιάδες €, χωρίς καμία αποζημίωση να έχει
προβλεφθεί.
Β) Το μέτρο της μείωσης των ενοικίων κατά 40%, αν και θετικό, για τον κλάδο είναι ελάχιστο,
λαμβανομένου υπόψη του μεγάλου ύψους των ενοικίων λόγω του εμβαδού που χρειάζονται οι
επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν και την τοποθεσία (συνήθως στα πιο εμπορικά σημεία), με
κόστος χιλιάδες ευρώ.
Το αίτημά μας είναι η επιδότηση του συνόλου του ενοικίου κατά το διάστημα της
αναστολής και μετά την λήξη της, επιδότηση του 40% μετά την λήξη της πανδημίας μέχρι 30/08/2020.

17_επιστολή υπ τουρ