Μην ξεχαστείτε:Δευτέρα ξεκινά η ελεγχόμενη στάθμευση στην Ραφήνα-δείτε εδώ την αίτηση

2365

Οι πολίτες πρέπει απαραίτητα να βγάλουν κάρτα στάθμευσης για τα ι.χ γιατί από την Δευτέρα 1 Ιουνίου ξεκινά η επιβολή προστίμων.

Όσοι δεν πάνε στο δημαρχείο Ραφήνας προκειμένου να προμηθευτούν την κάρτα για το αυτοκίνητό τους, μπορούν να χρησιμοποιούν την ηλεκτρονική διεύθυνση

RafinaKartes2020@gmail.com

για την αποστολή των αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών.Δείτε τις αιτήσεις

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΡΤΑ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Αίτηση για κάρτα ελεγχόμενης στάθμευσης

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Αραφηνίδων Αλών 12                              

Ταχ. Κωδ.: 19009 ΡΑΦΗΝΑ                                        

Τμήμα: Εσόδων & Περιουσίας                                     

Τηλέφωνο: 2294321019                                                

FAX: 2294028927

e-mail: skliav@4059.syzefxis.gov.gr

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

της απόφασης 82/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου

 

ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης περί έγκρισης απόφασης Οικονομικής Επιτροπής διαμόρφωσης τελών Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης»

 

Στην Ραφήνα, σήμερα την 5η Μαΐου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:30-20.30 το Δημοτικό Συμβούλιο συνήλθε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του  άρθρου 10 «Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία Δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ. Α’/11-03-2020, της υπ’ αριθ. 40 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών (Αρ. Πρωτ. 20930/31-03-2020) και της υπ’ αριθ. πρωτ. 5928/30-04-2020 προσκλήσεως του Προέδρου που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε/ή διαβιβάστηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 ,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ 1 Ν.4635/2019. 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(15 υπέρ και 11 κατά)

Μειοψηφούντων των κ.κ. Δ. Φαφούτη, Α. Ξηντάρα, Ρ. Βαρουτέλλη, Μ Αποστολάκη, Α. Παπαδοπούλου, Σ. Κάρλο, Μ. Αραπκιλή – Βιάδη, Ο. Δημητριάδη, Β. Πιστικίδη, Α. Παλπατζή, Π. Δημά

 

Α) Την αποδοχής της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής 

Β) Την διαμόρφωση για το έτος 2020 και εφεξής των τελών Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης ως εξής :

Το Σύστημα Ελεγχόμενης Στάθμευσης για το έτος 2020 και εφεξής θα εφαρμόζεται από 1/5 έως 30/9 από ώρες 7.00-20.00 και δωρεάν στάθμευση για όλες τις κατηγορίες πολιτών για την περίοδο από 1Η Οκτωβρίου έως 30η Απριλίου τις καθημερινές, πλην Παρασκευής, Σαββάτου και Κυριακής.

ΤΕΛΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Τα τέλη στάθμευσης διαμορφώνονται  ως εξής : 

  1.    ΖΩΝΗ Α

Τιμολογιακή πολιτική για τη ζώνη Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΣ 0’-300΄          0h-5h 301΄- 360’         5h-6h 361’-420’      6h-7h
Επισκέπτες ΔΩΡΕΑΝ 2,0 4,0
Κάτοικοι ΣΕΣ Ζώνης κατοίκων Α ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Κάτοικοι ΣΕΣ Ζώνης κατοίκων Β ΔΩΡΕΑΝ 1,0 2,0
Κάτοικοι Δήμου εκτός ΣΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 1,0 2,0

Μόνιμοι κάτοικοι της ζώνης Α δύνανται να προμηθεύονται κάρτα στάθμευσης για τη ζώνη τους καταβάλλοντας  5 €  ανά έτος ή 10€ για 3 έτη.

  1. ΖΩΝΗ Β

Τιμολογιακή πολιτική για τη ζώνη Β

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΣ 0’-300΄          0h-5h 301΄- 360’         5h-6h 361’-420’      6h-7h
Επισκέπτες 2,0 2,0 4,0
Κάτοικοι ΣΕΣ Ζώνης κατοίκων Α ΔΩΡΕΑΝ 1,0 2,0
Κάτοικοι ΣΕΣ Ζώνης κατοίκων Β ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ ΔΩΡΕΑΝ
Κάτοικοι Δήμου εκτός ΣΕΣ ΔΩΡΕΑΝ 1,0 2,0

Μόνιμοι κάτοικοι της ζώνης Β δύνανται να προμηθεύονται κάρτα στάθμευσης για τη ζώνη τους καταβάλλοντας  5€ ανά έτος ή 10€ για 3 έτη.  

Οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου εκτός ζώνης Α και Β δύνανται να προμηθεύονται κάρτα στάθμευσης  για το όχημά τους καταβάλλοντας 5,00€ ετησίως ή 10 ,00€ για 3 έτη.

Τέλος, οι εργαζόμενοι εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου δύνανται να προμηθεύονται ετήσια  κάρτα στάθμευσης καταβάλλοντας 5,00€.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΩΝ ΤΕΛΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ : 

Α) Με ξυστές κάρτες τις οποίες θα προμηθεύονται από τα περίπτερα, τα καταστήματα του κέντρου ή τους δημοτικούς χώρους που το διανέμουν (Α.Δ.Σ. 215/2015) και 

Β) Από σύγχρονα παρκόμετρα/τερματικά στο κέντρο της Ραφήνας. Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει με κέρματα ή πιστωτική κάρτα στο τερματικό. Επίσης, θα έχει τη δυνατότητα να πληρώνει με εξελιγμένες εφαρμογές κινητών τηλεφώνων (app) οι οποίες θα είναι διαθέσιμες σε android  και σε iOs και μέσω ιστότοπου με την πιστωτική του κάρτα.

Διευκρινίζουμε ότι βάσει της νομοθεσίας, απαλλάσσονται της καταβολής του ωριαίου ή ημερήσιου τέλους στάθμευσης τα οχήματα για τα οποία έχει εκδοθεί Δελτίο Στάθμευσης Οχημάτων με αναπηρίες  «ΔΕΛΤΙΟ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ Α.Μ.Ε.Α.»(ΠΔ 241 ΦΕΚ 290/30.11.05 & διευκρ. εγκύκλιος 844/12.7.07).

Επίσης συνεχίζεται  η χορήγηση  κάρτας στάθμευσης με ετήσιο κόστος 5 € : 

Α)  Για τα οχήματα των αθλητών  των ομάδων του Δήμου  και 

Β) Για μέχρι 5 οχήματα των εταιριών ενοικίασης αυτοκινήτων με έδρα τη Ραφήνα 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ

Οι παραβάσεις βεβαιώνονται με έντυπο κλήσης σύμφωνα με τον ΚΟΚ και το άρθρο 3 παρ.1 Ν.3542/2.3.2007.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 Ν.1900/90 σε βάρος εκείνων που σταθμεύουν όχημα σε χώρο ελεγχόμενης στάθμευσης (ρυθμιστική πινακίδα Ρ-69), χωρίς να καταβάλλουν το τέλος ή υπερβαίνουν το χρόνο στάθμευσης επιβάλλεται πρόστιμο, το ύψος του οποίου  ορίζεται από τον ΚΟΚ και ανέρχεται στο ποσό των 10€ (άρθρο 3 παρ.1 Ν.3542/2.3.2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 28 παρ.5 Ν.4530/30.3.18). 

Επίσης, η έκπτωση στο ήμισυ, που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 104 του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας για την καταβολή του προστίμου μέσα σε δέκα (10) ημέρες, καταργείται (άρθρο 28 παρ. 7 Ν.4530/18).

Όταν η παράβαση παρατείνεται πέραν των 3 ωρών, επιβάλλεται νέο πρόστιμο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 34 παρ.10 & 14 Ν.2696/1999.

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

Αποκλειστικά υπεύθυνη για την εκδίκαση τυχόν ενστάσεων του τρέχοντος έτους ή εκκρεμοτήτων παρελθόντων ετών είναι η προβλεπόμενη από τον κανονισμό λειτουργίας Σ.Ε.Σ. τριμελής επιτροπή ενστάσεων.

Η απόφαση έλαβε αριθμό 82/2020

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΟΥΡΝΟΥΣ