Νέα Μάκρη:Απαγόρευση κυκλοφορίας σκαφών στο Κ.Α.Α.Υ. Αγίου Ανδρέα

349

Ραφήνα, 01  Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Τρίτη, ο Κεντρικός Λιμενάρχης Ραφήνας Πλοίαρχος Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος,

Έχοντας υπόψη:

α) Το άρθρο 295 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ραφήνας (ΦΕΚ 389 Β’/24-4-1978)
β) Το άρθρο 141 του Ν.Δ 187/73 (ΦΕΚ 261 Α’/73), ως ισχύει.
γ) Τα άρθρα 9 έως και 14, 188, 190 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ραφήνας (ΦΕΚ 389 Β’/24-4-78).
δ} Τον αριθ. 20 Γενικό Κανονισμό Λιμένα (ΦΕΚ 444Β’/1999), ως ισχύει.
ε) Το Φ. 131/83/166001/Σ.10545/12-8-2020 έγγραφο ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΩΣ
ΣΤΡΑΤΟΥ «ΘΗΣΕΑΣ»/Δ.Π.ΑΣ./1.
στ) Το γεγονός ότι η περιοχή του Κέντρου Αναπλήρωσης Απωλειών Υγείας (Κ.Α.Α.Υ.) Αγίου Ανδρέα αποτελεί
Αμυντική Περιοχή.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1

ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΑ

1. Απαγορεύουμε την κυκλοφορία-αγκυροβολία κάθε είδους σκάφους, καθώς και κάθε θαλασσίου μέσου
αναψυχής στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τις κορυφές του σχήματος ΑΒΓΔ, ως εξής:

Α. φ= 38ο
03’ 34.00’’ Β, λ= 023ο
59’ 57.60’’ Α

Β. φ= 38ο
03’ 34.00’’ Β, λ= 024
ο
00’ 10.00’’ Α
Γ. φ= 38ο
03’ 16.39’’ Β, λ= 024ο
00’ 10.00’’ Α
Δ. φ= 38ο
03’ 16.39’’ Β, λ= 023ο
59’ 55.20’’ Α

2. Για οποιαδήποτε προσέγγιση σκάφους/θαλασσίου μέσου στην ως άνω περιοχή, απαιτείται η προηγούμενη
έγκριση του Κ.Λ. ΡΑΦΗΝΑΣ, κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Διοίκησης του Κ.Α.Α.Υ. Αγίου Ανδρέα.

3. Η ανωτέρω περιοχή θα σημανθεί με τη χρήση ευδιάκριτων πλωτών σημαντήρων, σφαιρικού σχήματος και
χρώματος κίτρινου, με ευθύνη της Διοίκησης του Κ.Α.Α.Υ. Αγίου Ανδρέα.

Άρθρο 2

ΙΣΧΥΣ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Η εκτέλεση της παρούσας απόφασης ανατίθεται στα Λιμενικά Όργανα του Κ.Λ.ΡΑΦΗΝΑΣ. Η ισχύς της αρχίζει
πέντε (05) ημέρες μετά την ανάρτησή της στην ιστοσελίδα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Δείτε ακόμα:  Αρτέμιδα: Δύσκολη χρονιά για τους 300 μαθητές του 2ου Γυμνασίου – Με μάσκες και σε κοντέινερ! (βίντεο)

2. Οι παραβάτες της παρούσας Απόφασης ανεξαρτήτως συντρεχουσών ποινικών ή αστικών ευθυνών
υπόκεινται σε Διοικητικές κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 157 του Ν.Δ. 187/73 (ΦΕΚ 261/Α/73), ως ισχύει.

Ο ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ
ΠΛΟΙΑΡΧΟΣ Λ.Σ. ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΚΑΦΩΝ