Νέα “συστήματα” στον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας.

326

«Εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και Υποστήριξη – Συντήρηση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων”

Μάλιστα και όπως μάθαμε για την προμήθεια του παραπάνω “συστήματος”, υποβλήθηκαν τρεις προσφορές και επελέγη η συμφερότερη για τον Ο.Λ.Ρ.