Νέος άμισθος ειδικός σύμβουλος Δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου για θέματα δημόσιας διοίκησης

533

Ο δρ. Ιωάννης Γιαννακούλας του Κωνσταντίνου,αναλαμβάνει καθήκοντα άμισθου ειδικού
συμβούλου του δημάρχου Ραφήνας-Πικερμίου Ευάγγελου Μπουρνού σε θέματα δημόσιας διοίκησης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού καθώς και σε θέματα παρακολούθησης έργων και βελτιστοποίησης διαδικασιών.

Δείτε την απόφαση εδώ