Νέος Βουτζάς : Αποζημίωση πυροπλήκτων 2.000€ για αποκατάσταση περιβάλλοντος χώρου.

478

Εγκρίνουμε τη χορήγηση αποζημίωσης αποκατάστασης περιβάλλοντος χώρου ύψους δύο χιλιάδων ευρώ (2000 €) για οικόπεδο/γήπεδο επί της οδού Χρυσανθέμων 4 στη θέση Ν.Βουτζάς στη Δημοτική Ενότητα Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου έκτασης 1080,91 τ.μ. στους δικαιούχους σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

……………………………………

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αποκαταστήσουν τον περιβάλλοντα χώρο εντός ενός (1) έτους από τη χορήγηση της συνδρομής ή με την περαίωση των εργασιών επισκευής ή ανακατασκευής του πληγέντος κτηρίου στο ίδιο οικόπεδο. Η περαίωση των εργασιών θα βεβαιώνεται με αυτοψία υπαλλήλων του Τ.Α.Ε.Φ.Κ. – Α.Α. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν έχει αποκατασταθεί το σύνολο του περιβάλλοντος χώρου η εν λόγω απόφαση θα ανακαλείται και ο δικαιούχος θα επιστρέφει το χορηγηθέν ποσό.

Ένσταση κατά της παρούσας Απόφασης δύναται να υποβληθεί εντός τριών (3) μηνών από την ημερομηνία παραλαβής της παρούσας.

Σημείωση rpn.gr Οι ενδιαφερόμενοι για παρόμοια θέματα καλό θα είναι να επισκέπτονται συχνά-πυκνά την “διαύγεια”, διότι εμείς δεν θα κοινοποιούμε ονοματεπώνυμα.