Ο Αντιπεριφερειάρχης μπορεί να αποφασίσει για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο!

1656

Μια σημαντική απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη, διευκρινίζει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο, ποιος είναι αρμόδιος για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών , όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω απο ένα Δήμο.

Με αυτή την απόφαση του Περιφερειάρχη , δεν θα ξαναζήσουμε “στιγμές” 23ης Ιουλίου 2018, τότε που σαν μπαλάκι μεταφερόντουσαν οι ευθύνες για την μη απομάκρυνση των πολιτών στη μεγάλη πυρκαγιά που άφησε πίσω της 102 νεκρούς, οι συγγενείς των οποίων ακόμη δεν έχουν δικαιωθεί.

Ακολουθεί απόσπασμα απο την απόφαση του Περιφερειάρχη Γιώργου Πατούλη

Εξουσιοδοτούμε τους οικείους χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής για τη λήψη απόφασης για την οργανωμένη απομάκρυνση των πολιτών, όταν η εξελισσόμενη ή επικείμενη καταστροφή μπορεί να επηρεάσει πάνω από ένα Δήμο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29, παρ. 4 εδ. στ’. , του ν. 4662/2020 (ΦΕΚ 27/τ.Α’), όπως κάθε φορά ισχύει. Με την παρούσα παύει να ισχύει η αριθμ. 555806/20-09-19 (ΦΕΚ 3571/τ.Β΄) προηγούμενη Απόφαση μας. Η ανωτέρω απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως”