Ο.Λ.Ρ : Έπειτα απο διαγωνισμό, αναδείχθηκε ο εργολάβος για τα έργα στα πρανή του λιμανιού!

411

Έργα προστασίας του φυσικού πρανούς του λιμένα Ραφήνας απο κατολισθητικά φαινόμενα” ήταν το έργο για το οποίο προκηρύχθηκε ηλεκτρονικός δημόσιος ανοικτός διαγωνισμός . έπειτα απο την ολοκλήρωση του οποίου επιλέχθηκε ο ανάδοχος και κλήθηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ύψους 118.000,00€ πλέον ΦΠΑ.