Ο.Λ.Ρ : Γιατί αποφάσισαν την ανάκληση , ποσού 25.424,04€ που είχε δεσμευθεί για δαπάνη;

328

Το αιτιολογικό της απόφασης, μπορείτε να το δείτε (ΕΔΩ)