Ο.Λ.Ρ.:Η Ευρωπαική Ένωση χρηματοδοτεί τις υποδομές για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στα πλοία

353
Ο Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας ανακοινώνει με ιδιαίτερη ικανοποίηση την επιλογή για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της πρότασης στην οποία συμμετείχε ο Λιμένας Ραφήνας, ο Πειραιάς και άλλα 14 Ευρωπαϊκά λιμάνια της Βουλγαρίας, Ιρλανδίας, Ρουμανίας, Σλοβενίας, Ιταλίας, Πορτογαλίας και Ισπανίας.
Πρόκειται για τον ευρωπαϊκό μηχανισμό χρηματοδότησης Connecting Europe Facility 2014-2020 (βασικό χρηματοδοτικό μέσο της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας μέσω στοχευμένων επενδύσεων σε υποδομές σε Ευρωπαϊκό επίπεδο), στον οποίο ο ΟΛΡ συμμετείχε με την πρόταση για το project EALING: European flagship Action for coLd ironING in ports.
Στόχος αυτής της δραστηριότητας είναι η διεξαγωγή των τελικών λεπτομερών τεχνικών μελετών για την υποδομή ηλεκτροδότησης, που απαιτείται για τα θαλάσσια λιμάνια του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ). Σύμφωνα με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, έως το 2025 τα θαλάσσια λιμάνια ΔΕΔ-Μ θα καταστούν πρωτογενείς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, προκειμένου να είναι σε θέση να εξυπηρετούν ηλεκτρικά μέσα μεταφοράς, όπως ηλεκτρικά σκάφη και, ως εκ τούτου, την απαιτούμενη υποδομή για την προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος στα πλοία.
Αναλυτικά τα συμμετέχοντα λιμάνια μαζί με το Λιμένα Ραφήνας είναι τα εξής:
Burgas, Varna, – Βουλγαρία
Constanza – Ρουμανία
Πειραιάς, Ραφήνα – Ελλάδα
Koper – Σλοβενία
Irish Maritime Development Office – Ιρλανδία
Barcelona,Huelva, Gijon, Valencia – Ισπανία
Douro, Leixões e Viana do Castelo,The Azores – Πορτογαλία
Venice, Chioggia – Ιταλία
Ευχαριστούμε πολύ για την συνεργασία τον Καθ. Δημήτριο Λυρίδη και τις εταιρείες Ocean Finance Ltd και Protasis SA.
Η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ο.Λ.Ρ. Α.Ε.
Δέσποινα Γκικάκη