Ο.Λ.Ρ : Σύντομα η απόφαση για τις οφειλές των ιδιοκτητών των ιστιοφόρων σκαφών!

361

Την συζήτηση του θέματος σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισαν ομόφωνα τα μέλη του ΔΣ , ώστε να ληφθεί σχετική απόφαση συνολικά για τις οφειλές των ιδιοκτητών των ιστιοφόρων σκαφών.

Το τμήμα Οικονομικού του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, θα ετοιμάσει πίνακα με τις χρεώσεις και οφειλές των σχετικών τελών, καθώς και σχετική εισήγηση στην οποία θα περιλαμβάνεται η κείμενη νομοθεσία και θα προτείνεται ο τρόπος καταβολής των δόσεων.

Δημήτρης Αντωνάκος