Οι Ναοί που πανηγυρίζουν στην Ανατολική Αττική!

565

Άγιος Αντώνιος, Άγιος Αθανάσιος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος !

Τὴν Παρασκευὴ 17 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴ μνήμη τοῦ Ὁσίου Πατρὸς ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου.

● Στὴ Μητρόπολή μας πανηγυρίζουν τὰ ἑξῆς παρεκκλήσια:
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου τῆς Ἱ. Μονῆς Ἁγ. Τριάδος Κορωπίου
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Κουβαρᾶ
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀντωνίου Μπουζαλάδων Κερατέας

Πανηγύρεις Ἁγίου Ἀθανασίου

Τὸ Σάββατο 18 Ἰανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν μνήμη τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἀθανασίου τοῦ Μεγάλου.

● Στὴ Μητρόπολή μας πανηγυρίζει ἡ Ἀνδρῴα Ἱερὰ Μονὴ Ἁγίου Ἀθανασίου Κουβαρᾶ.
  Κατὰ τὸν Μέγα Ἑσπερινό τῆς παραμονῆς (Παρασκευή, ὥρα 5:00 μ.μ.) θὰ προεξάρχει καὶ θὰ ὁμιλήσει ὁ ὁ Ἀρχιμ. Βλάσιος Μακρῆς.

Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς στὴ Θεία Λειτουργία θὰ προεξάρχει καὶ θὰ ὁμιλήσει ὁ Ἀρχιμ. Τιμόθεος Ἀγγελῆς.

● Ἐπίσης, πανηγυρίζουν τὰ ἑξῆς παρεκκλήσια:
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Πολιούχου Παιανίας
Τὸ πρωΐ τῆς ἑορτῆς στὴ Θεία Λειτουργία θὰ προεξάρχει καὶ θὰ ὁμιλήσει ὁ Ἱεροκήρυκας τῆς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. Γεννάδιος Κουτσόπουλος.
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Κερατέας
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Μερέντας Μαρκοπούλου
Τὸ Παρεκκλήσιο τοῦ Ἁγίου Ἀθανασίου Σπάτων

Πανήγυρις Ἁγίου Ἰωάννου Χρυσοστόμου

Τὴν Δευτέρα27 Ίανουαρίου ἡ Ἐκκλησία μας ἑορτάζει τὴν ἀνακομιδὴ τῶν λειψάνων τοῦ ἐν ἁγίοις Πατρὸς ἡμῶν Ἰωάννου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Xρυσοστόμου.

● Στὴ Μητρόπολή μας πανηγυρίζει τὸ Παρεκκλήσιο τoῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου στὴν περιοχὴ Καμάρθι τῆς Παιανίας.