Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ

91

Οι τυχεροί αριθμοί του ΤΖΟΚΕΡ είναι

9, 25 ,29 ,31 ,35 και τζόκερ το 7