Οικόπεδο 505,71τ.μ στη θέση «Δασαμάρι» Πικερμίου Αττικής, στο κοινωφελές ίδρυμα «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΝΟΥΤΗ»

560

Έδρα του Ιδρύματος είναι το Γύθειο Λακωνίας. και Σκοπός του Ιδρύματος είναι

 • η ενίσχυση του φιλανθρωπικού και κοινωφελούς έργου της Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης,
 • η συντήρηση και βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων Αυτής, καθώς και των Ιερών Ναών και Μονών που ανήκουν στη δικαιοδοσία Αυτής.
 • Η ανοικοδόμηση του γυναικωνίτη του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Γυθείου
 • Η ετήσια χορήγηση στον:
  • α. Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου Γυθείου διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 €).
  • β. Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Γυθείου διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 €).
  • γ. Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Γυθείου διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 €).
  • δ. Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Γυθείου διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 €).
  • ε. στον υπάλληλο του νεκροταφείου στην Ανάληψη Γυθείου Λακωνίας για να φροντίζει τον τάφο του ιδρυτή. στ.
  • στο φιλανθρωπικό σύλλογο «Παναγία η Χρυσαφίτισσα» διακοσίων ενενήντα τριών ευρώ και σαράντα επτά λεπτών (293,47 €)

Μεταξύ των κληροδοτημάτων που ανήκουν στο κοινωφελές ίδρυμα «ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΜΕΝΟΥΤΗ» βρίσκεται και το αναφερόμενο στο τίτλο της ανάρτησης οικόπεδο.