Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας :«Έργα προστασία του φυσικού πρανούς λιμένα Ραφήνας από κατολισθητικά φαινόμενα”

230

Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός και με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ ανατέθηκε σε εταιρεία που προσέφερε έκπτωση 26%, το έργο της προστασίας του φυσικού πρανούς του λιμένα Ραφήνας απο κατολισθητικά φαινόμενα.