Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του επισκεύασε Παιδική Χαρά στη Διασταύρωση Ραφήνας

373

Με δαπάνες του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας και στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του διατέθηκε ανάλογη πίστωση για την επισκευή και την κατασκευή “μπετονένιου” χαμηλού προστατευτικού τοιχίου στη παιδική χαρά Διασταύρωσης Ραφήνας.

Σχετική εντολή πληρωμής του εργολάβου με υπογραφή της Διευθυνούσης Συμβούλου Αικατερίνης Αδαμοπούλου αναρτήθηκε στη “διαύγεια”.