Οργανισμός Λιμένος Ραφήνας : Τέρμα στα τρωκτικά!

362

Με σκοπό την εξασφάλιση της υγιεινής , τοποθετήθηκαν παγίδες για τα τρωκτικά, σε χώρους του Λιμεναρχείου με τη διάθεση σχετικής πίστωσης απο τον Ο.Λ.Ρ