“Οριοθετήθηκε” η επέκταση του κοιμητηρίου Ραφήνας….

466

Με κυπαρίσσια και πικροδάφνες που φυτεύτηκαν , οριοθετήθηκε , όπως φαίνεται και στην εικόνα, η επέκταση του κοιμητηρίου Ραφήνας.