Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστοσανίδας στη Νέα Μάκρη. (3-7/9/2019)

314

Τη χορήγηση Άδειας Διεξαγωγής αθλητικών συναντήσεων Ιστιοσανίδας στον Ι.Ο.ΠΟ.Ρ. έδωσε η Περιφέρεια Αττικής, για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ιστιοσανίδας, από τις 03-07/09/2019, που θα διεξαχθούν στο στην θαλάσσια περιοχή της Νέας Μάκρης πλησίον του ξενοδοχείου Golden Coast Hotel ο οποίος έχει οριστεί από την αρμόδια ομοσπονδία και έχει εγκριθεί από την αρμόδια Λιμενική Αρχή για τα όρια χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας Αττικής & τηρουμένων των προϋποθέσεων των ανωτέρω σχετικών.

Η ασφάλεια διεξαγωγής αυτών των αθλητικών συναντήσεων είναι ευθύνη του συγκεκριμένου αθλητικού σωματείου και της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιστιοπλοΐας, σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα Νο. “14-19”. Ο εν λόγω όμιλος υποχρεούται να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που υποδεικνύονται από την E.I.O. για την ασφάλεια των συμμετεχόντων & των θεατών και εν γένει για την ασφαλή διεξαγωγή της κάθε αθλητικής συνάντησης. Αντίγραφο της Αδείας Διεξαγωγής κοινοποιείται στην οικεία Λιμενική Αρχή, μέσω του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ραφήνας για την λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας και τάξης. Η διοργανώτρια ένωση/ομοσπονδία & ο αδειοδοτούμενος όμιλος υποχρεούνται να ενημερώσουν έγκαιρα την οικεία Λιμενική Αρχή, για οποιαδήποτε αλλαγή ημέρας και ώρας στο αγωνιστικό πρόγραμμα. Νέα Άδεια Διεξαγωγής αθλητικής συνάντησης εκδίδεται μόνο σε περίπτωση αλλαγής έδρας.