Παναγία Παντοβασίλισσα : Ιερό Ευχέλαιο

449

Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2020 , ώρα 4.30 το απόγευμα.