Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018

561

Ο Δήμος Ραφήνας – Πικερμίου ενημερώνει τους ενδιαφερομένους ότι με την υπ’ αριθμ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με ΑΔΑ: 6ΤΚΗ465ΧΘΞ-89Ε, περί ορισμού προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου, παρατείνεται η προθεσμία κατά ένα (1) έτος, αρχής γενομένης από τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών σε ΦΕΚ, για υποβολή αιτήσεων για έκδοση άδειας επισκευής και χορήγηση στεγαστικής συνδρομής (ΣΣ) ή για έκδοση Βεβαίωσης Καθορισμού Δικαιούχου Στεγαστικής Συνδρομής για ανακατασκευή από τους ιδιοκτήτες πληγέντων κτιρίων, από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

Οι εν λόγω αιτήσεις θα υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως αυτά ορίζονται στις σχετικές αποφάσεις.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις περί χορήγησης στεγαστικής συνδρομής καθώς και οι υπουργικές αποφάσεις καθορισμού διαδικασιών χορήγησης γης. Ο Δήμαρχος Ραφήνας – Πικερμίου Ευάγγελος Μπουρνούς