Πικέρμι : ΕΤ 507 Αποχή 26,9%

116

Εγγεγραμμένοι 502 ψήφισαν 367