Ποια θα είναι τα τέλη δημ. φωτισμού, καθαριότητας, ύδρευσης κλπ. τη νέα χρονιά στο Δήμο μας;

285

Δείτε τις εισηγήσεις της Οικονομικής Επιτροπής για τις οποίες θα αποφασίσει στην αποψινή του συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο.

ΑΔΑ: 64ΛΩΩ16-ΦΗΔ – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’αριθμ. 190/2019 περί “Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 και εφεξής”

ΑΔΑ: 62ΧΕΩ16-Ν8Ε – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’αριθμ. 189/2019 περί “Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης για το έτος 2020”

ΑΔΑ: ΩΩΕ3Ω16-88Λ – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’αριθμ. 188/2019 περί “Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού Δημοτικού Φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (ν.1080/80) για το έτος 2020”

ΑΔΑ: 6ΟΠΗΩ16-0ΔΓ – Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής υπ’αριθμ. 187/2019 περί “Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου προς το Δημοτικό Συμβούλιο περί καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού (Ν.25/75) για το έτος 2020”