Ποιότητα δειγμάτων θαλασσινού νερού ακτών κολύμβησης Δήμου Μαραθώνος

557

Μπορείτε να δείτε αναλυτικά παρακάτω πιστοποιητικά ανάλυσης του θαλασσινού νερού από διάφορες παραλίες του δήμου Μαραθώνος όπως από την Αργυρά Ακτή στο Μάτι,την παραλία μπροστά στο AQUA στον Άγιο Ανδρέα,μπροστά στο DEFACTO στην παραλία της Νέας Μάκρης,στην παραλία ΜΠΡΕΞΙΖΑ,στην παραλία Μαραθώνα,στην παραλία ΣΧΟΙΝΙΑ,μπροστά από τον MORAITIS στον Σχοινιά.