Πρόσληψη 11 ατόμων στον δήμο Ραφήνας-Πικερμίου(Δείτε προσόντα και έντυπο αίτησης εδώ)

3377

 

Η Οικονομική Επιτροπή του δήμου Ραφήνας-Πικερμίου εισηγήθηκε και αποφάσισε ομόφωνα την πρόσληψη συνολικά δέκα (11) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως 8 μηνών, στη Διεύθυνση Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Πρασίνου-Περιβάλλοντος, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών καθαριότητας, στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού και διασποράς του κορωνοϊού και της δημόσιας υγείας, στην ειδικότητα 9 άτομα Εργατών
Καθαριότητας Γενικά, 2 άτομα Εργατών Πρασίνου και 2 οδηγών
Απορριμματοφόρου.

Η ως άνω εισήγηση είναι δεσμευτική και εγκρίνεται υποχρεωτικά από το
Δημοτικό Συμβούλιο.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ-ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΔΩ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΑΥΓΕΙΑ