Πρόσληψη ειδικής συνεργάτιδος στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

381

Για θέματα διερεύνησης – αξιοποίησης προγραμμάτων (Ευρωπαϊκά, ΕΣΠΑ) και συντονισμού συναρμόδιων φορέων, πολιτιστικής διπλωματίας της τοπικής αυτοδιοίκησης, κοινωνικής μέριμνας, κοινωνικής προστασίας ευπαθών ομάδων και επανένταξής τους στο κοινωνικό σύνολο, κοινωνικής ανθρωπολογίας και κουλτούρας και κάθε άλλη σχετική με την επιστημονική της κατάρτιση δραστηριότητα, προσλήφθηκε νέα ειδική συνεργάτηςς στο Δήμο Ραφήνας-Πικερμίου.

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ παρακάτω