Πρόταση της Κοινοτικής Συμβούλου Πικερμίου Α. Πρόγιου για τον καταρράκτη. Θα συζητηθεί;

642

Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη του Κοινοτικού Συμβουλίου Πικερμίου

Πικέρμι, 8 Φεβρουαρίου 2021

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Κοινοτικοί Σύμβουλοι,
Με δεδομένη την αυξημένη επισκεψιμότητα που παρατηρείται την τελευταία περίοδο στην περιοχή του καταρράκτη η οποία έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και του οικοσυστήματος εν γένει, και λαμβάνοντας υπόψη το υγειονομικό πρόβλημα που προκαλείται λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών, προτείνω να συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα στην επόμενη Συνεδρίαση του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου προκειμένου:
α) να ενημερωθούμε ως προς τις τελευταίες ενέργειες στην περιοχή (περίφραξη, μπάζα) και
β) να προτείνουμε ως ΚΣ προς τον Δήμο και την Περιφέρεια την εκπόνηση ειδικής μελέτης με θέμα την
περιβαλλοντική προστασία και ανάδειξη της περιοχής

Με εκτίμηση,
Δρ. Αθηνά Πρόγιου