Πρώτη συνεδρίαση για το Συμβούλιο Κοινότητας Πικερμίου έτους 2020

291

  1ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ

    Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Κοινότητας Πικερμίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 88 Ν. 3852/2010 και Εγκύκλιο 88 α.π 59846/21-8-2019 , σας καλεί να  προσέλθετε την 22η  του  μήνα Ιανουαρίου   έτους 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , στο κατάστημα της  Κοινότητας  Πικερμίου του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου, προκειμένου να συζητηθεί και να ληφθεί απόφαση από το  Κοινοτικό  Συμβούλιο Πικερμίου σχετικά με τα κάτωθι θέματα:

        Θέματα ημερήσιας διάταξης

1) Λήψη απόφασης περί τροποποίησης και συμπλήρωσης του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Ραφήνας-Πικερμίου.

2)  Μελέτη αντιπλημμυρικών έργων στις οδούς Αισώπου και Ελαιώνων στο Πικέρμι.

3)  Αύξηση 4ου  δρομολογίου μωβ γραμμής (Βεργίνας- Αγίου Γερασίμου-Κύπρου) .

4) Πρόταση Κοινοτικού Συμβουλίου περί Εισήγησης Συμμετοχής του Δήμου στην προκήρυξη του ΕΣΠΑ για χρηματοδότηση Δήμων για την διαχείριση βιοαποβλήτων και διαμόρφωση συγκεκριμένης πρότασης για την Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου .

        Ο  Πρόεδρος του ΣΚΠ – Αδαμόπουλος Αθανάσιος