Προβλήματα εδώ και λίγο στο Facebook

207

Προβλήματα αντιμετωπίζουν οι χρήστες του Facebook.

Συγκεκριμένα, σε ορισμένους χρήστες αργεί να φορτώσει το περιεχόμενο στην αρχική τους σελίδα ή να ανοίξει το Messenger.

Σημειώνεται πως τα προβλήματα δεν έχουν εμφανιστεί σε όλους τους χρήστες στην Ελλάδα. 

Παρόμοια ζητήματα είχαν παρουσιαστεί στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης και την Τρίτη.