“Διαύγεια” και το κόστος των μεταφορών αγαθών για πυρόπληκτους και για χριστουγεννιάτικα δένδρα…..

790

Φορτηγό μικτού βάρους 18 τόνων , με ενδεικτικό αριθμό 50 δρομολογίων Χ 80€ (το δρομολόγιο) θα μεταφέρει τα διάφορα αγαθά των πυροπλήκτων.

Από που προς τα πού θα μεταφερθεί αυτός ο τεράστιος όγκος αγαθών;

Πάντως καλή είναι η τιμή των 4.997,20 ευρώ που προϋπολογίσθηκε για την μεταφορά των αγαθών των πυροπλήκτων (ΕΔΩ) αν συγκριθεί με το κόστος των 4.999,68€ που διατέθηκε για τη μεταφορά και τον στολισμό των δύο χριστουγεννιάτικων δένδρων τα Χριστούγεννα του 2018.(ΕΔΩ)