Ραφήνα : “Αττικής και Αθηνών” το ανάγνωσμα!

341

… και εκτός απο τα κλαδιά , γενικά αλλά όχι αόριστα θα μπορούσαμε να αναφερθούμε σε μια “υγειονομική βόμβα” μέσα στον οικιστικό ιστό!