Ραφήνα : Διαμαρτύρονται στο Λιμάνι!

322

Οι ευροεκλογές πέρασαν  οπότε το ένα πανό δεν χρειάζεται , για το άλλο θα δούμε!