Ραφήνα : Δύο νέοι εκπαιδευτικοί σε δημοτικά σχολεία. Παρουσιάζονται τη Δευτέρα 17 Φεβ. 2020!

561
www.rpn.gr 1odhmotikosxoliorafinas

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 86 του ν.4547/2018, για το διδακτικό έτος 2019-2020, προσλαμβάνονται: 

α) 121 εκπαιδευτικοί κλάδων ΕΑΕ και κλάδων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση και

β) 282 εκπαιδευτικοί κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης ως προσωρινοί αναπληρωτές στη γενική εκπαίδευση.

Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 17 έως και την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020 και θα τοποθετηθούν με απόφαση των οικείων Διευθυντών Εκπαίδευσης. μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους 2019-2020. 

Απο τους παραπάνω διορισμούς που αφορούν εκπαιδευτικού κλάδων/ειδικοτήτων γενικής εκπαίδευσης , δύο εκπαιδευτικοί τοποθετούνται σε Δημοτικά Σχολεία της Ραφήνας, όπως παρακάτω:

Η εκπαιδευτικός Χ.Σ στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας και ο Π.Ν στο 4ο Δημοτικό Σχολείο Ραφήνας!