Ραφήνα:Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης από το ΝΠΔΔ ”Φίλιππος Καβουνίδης” με 3 τηλεφωνικές γραμμές

510

Το «Κέντρο Ψυχολογικής Υποστήριξης» που έχει ήδη δημιουργηθεί και λειτουργεί στο ΝΠΔΔ Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής “Φίλιππος Καβουνίδης, για την παροχής συμβουλευτικής στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό στους συμπολίτες που χρειάζονται βοήθεια, συμβουλές ή στήριξη , διευρύνει τη λειτουργία της  τηλεφωνικής γραμμής ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ :

2294025717 καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή: 10.00 – 16.00 με τη χρήση δύο (2) ακόμη τηλεφωνικών γραμμών επικοινωνίας:  22940 75555 και 22940 23677