Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας:Άρση της κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας στις 24 Ιανουαρίου 2020

187

Το ημερολόγιο έδειχνε Τρίτη 7 Ιουλίου 2019, όταν με απόφαση του Γεν. Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Ιωάννη Ταφύλη δόθηκε παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας της Δημοτικής Κοινότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του Δήμου Μαραθώνα της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής καθώς τότε εξακολουθούσαν να υφίστανται οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν στις 23-07-2018 στις παραπάνω περιοχές, δεν έχει ολοκληρωθεί

Η εν λόγω παράταση κήρυξης ισχύει έως και 24 Ιανουαρίου 2020.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, χωρίς να εκδοθεί νέο έγγραφο, θα γίνει άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.