Σήμερα Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου στις 18.30 ,η πρώτη συνεδρίαση του νέου Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου

506

Να σας θυμίσουμε τη πρόσκληση που λάβαμε για τη σύγκλιση του Δημοτικού Συμβουλίου, απο τη πρώτη σε ψήφους Δημοτική Σύμβουλο Δήμητρα Τσεβά – Μήλα

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχιακό κατάστημα, στην αίθουσα των Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, την Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 71 του Ν 4555/ 2018 και το άρθρο 2 του Ν 4623/2019 αντίστοιχα, καθώς και εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωση Δήμων

Η προεδρεύουσα σύμβουλος
Τσεβά – Μήλα Δήμητρα