Σήμερα στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στο πεδίο του Άρεως !

145

Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου

15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Δυτική Ελλάδα

16:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Σύλλογος Ηπειρωτών Ηλιούπολης

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Ήπειρο