Σήμερα στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πεδίο του Άρεως!

238

Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου

15:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από τα νησιά του Ιονίου

18:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Κεντρική Μακεδονία