Σήμερα στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά στο Πεδίο του Άρεως!

146

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου

15:00 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια  Βορείου Αιγαίου

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από τα νησιά του

           Βορείου Αιγαίου

16:30 Μια Μικρή Ελλάδα στην Αθήνα: Περιφέρεια Πελοποννήσου

           Παραδοσιακοί χοροί και Χριστουγεννιάτικα έθιμα από την Πελοπόννησο