Σήμερα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου

281

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 25 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης της μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ- ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (ΜΕΛΕΤΗ) ΠΡΑΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ -ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΚΟΚΚΙΝΟ ΛΙΜΑΝΑΚΙ” ΔΗΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ» και έγκριση της 8/2020 μελέτης.
  2. Λήψη απόφασης περί αποδοχής συνεργασίας για την διερεύνηση υφιστάμενων και νέων αναπτυξιακών  εργαλείων για την  αξιοποίηση εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων από δημόσιους φορείς προς όφελος των τοπικών κοινωνιών.
  3. Λήψη απόφασης περί μεταβίβασης και κατανομής των επιχορηγήσεων έτους 2020 στις Σχολικές Επιτροπές.
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης του τελικού κειμένου του Καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας για τον Πολιτισμό, Παιδεία και Περιβάλλον Ο.Τ.Α., στην οποία συμμετέχει ο Δήμος με την υπ’ αριθ. 286/2019 προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
  5. Λήψη απόφασης περί έναρξης διαδικασίας απαλλοτρίωσης τμήματος ακινήτου κατ’ εφαρμογή της απόφασης 530/2018 Δημοτικού Συμβουλίου.
  6. Λήψη απόφασης περί επιχορήγησης των αθλητικών σωματείων του Δήμου Ραφήνας – Πικερμίου για την πραγματοποίηση αθλητικών εκδηλώσεων & δραστηριοτήτων.
  7. Λήψη απόφασης περί έγκρισης δέσμευσης του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την ένταξη της πράξης του Μέτρου 8, Υπομέτρου 8.3 με τίτλο: «Πρόληψη ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» του ΠΑΑ 2014-2020,  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ