Σήμερα Τρίτη 29 Οκτωβρίου συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου

244
SONY DSC

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Τρίτη 29 Οκτωβρίου 2019 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της 186/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση κατάστασης εσόδων-εξόδων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Γ΄ τριμήνου 2019.
  2. Λήψη απόφασης περί επιλογής Συμπαραστάτη του Δημότη και της Επιχείρησης                                 (άρθρο 7 Ν. 4623/2019).
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 187/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  περί καθορισμού καθορισμού τελών καθαριότητας και φωτισμού (Ν. 25/75) για το έτος 2020. 
  4. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 188/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου  περί καθορισμού δημοτικού φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Ν. 1080/80) για το έτος 2020. 
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 189/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί καθορισμού τελών και δικαιωμάτων ύδρευσης για το έτος 2020.
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης της υπ’ αριθ. 190/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου περί καθορισμού τελών παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων για το έτος 2020 και εφεξής.   
  7. Λήψη απόφασης περί σύστασης Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής για το έργο: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΛΕΙΔΩΝ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΩΝΗΣ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ».
  8. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος παρακολούθησης και ανίχνευσης διαρροών του δικτύου ύδρευσης της δημοτικής ενότητας Ραφήνας του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου».  
  9. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία λήψης της πιστοποίησης ISO 14001:2015.
  10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας ανάθεσης σε τρίτους της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης του Δήμου για την προετοιμασία λήψης της πιστοποίησης ISO 50001: 2018.      

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ