Σκοτάδι για 8η νύχτα σε δρόμους της Καλλιεχνούπολης!

391

Όγδοο βράδυ και οι οδοί : Απόλλωνος, Ορφέως και Μητροπούλου στην Καλλιτεχνούπολη παραμένουν στα σκοτάδια!