Στη σειρά και η “γειτονιά” του Δήμαρχου, σήμερα για ευπρεπισμό!

275
????????????????

Επι της Λεωφ. Μαρααθώνος και στη γωνία με την οδό Αγγέλων , βρίσκονται σήμερα δημοτικοί υπάλληλοι για κλαδέματα και καθαρισμό του πεζοδρομίου επι της Λεωφ. Μαραθώνος.