Στην Άνδρο ένα από τα πρώτα υδατοδρόμια στις Κυκλάδες!

258

Ευχάριστη και ελπιδοφόρα είδηση, για την εξέλιξη και το τουριστικό μέλλον της Άνδρου. Το νησί βρίσκεται στο πρώτο «πακέτο» εννέα στρατηγικών προορισμών δημιουργίας υδατοδρομίων στις Κυκλάδες.

Η διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε από την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου τον περασμένο Σεπτέμβριο σύμφωνα με πληροφορίες μας αναμένεται να ολοκληρωθεί την επόμενη εβδομάδα με την υπογραφή των συμβάσεων.

Την αδειοδότηση των 20 νέων υδατοδρομίων στο Νότιο Αιγαίο (11 στα Δωδεκανησα, 9 στις Κυκλάδες), θα αναλάβει σχήμα που αποτελείται από τις δύο ιδιωτικές εταιρείες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να ξεκινήσουν οι πτήσεις υδροπλάνων είναι η έκδοση έξι κοινών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες θα λειτουργήσουν ερμηνευτικά στο νόμο 4568/2018. Μεταξύ των ζητημάτων που θα αποσαφηνίζουν οι ΚΥΑ είναι η στελέχωση της Επιτροπής Υδατοδρομίων, η οποία θα εποπτεύει την λειτουργία των εγκαταστάσεων αλλά και η διαδικασία τροφοδότησης των υδροπλάνων με καύσιμα.

Η επαναφορά των υδροπλάνων στην Ελλάδα, περισσότερα από 10 χρόνια μετά την άδοξη κατάρρευση της αρχικής προσπάθειας λόγω γραφειοκρατίας, αναμένεται να ανοίξει το δρόμο για την προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων οι οποίες θα υπερβούν τα 300 εκατομμύρια ευρώ.

Τα δρομολόγια υδροπλάνων αναμένεται επίσης να τονώσουν ακόμα περισσότερο τις προοπτικές του τουρισμού, να ενισχύσουν τα έσοδα των ΟΤΑ και να σταματήσουν τον αποκλεισμό ορισμένων νησιωτικών περιοχών.

Κ.Ρ.