Στους 37 οι νεκροί από τον κορονοϊό στη χώρα- και 40χρονος στα θύματα

821
Óôéãìéüôõðï óðü ôï íïóïêïìåßï ÁìáëéÜäáò. Óôï íïóçëåõôéêü ßäñõìá Ý÷åé êëåßóåé ç ðáèïëïãéêÞ êëéíéêÞ ìå åíôïëÞ ôïõ ÅÏÄÕ åíþ ôï ðñïóùðéêü ôçò ôßèåôáé óå êáô' ïéêïí êáñáíôßíá, ìåôÜ ôçí áðïêÜëõøç üôé 66÷ñïíïò áðü ôçí ÁìáëéÜäá ðïõ åðÝóôñåøå áðü ôáîßäé óôçí Áßãõðôï êáé ôï ÉóñáÞë íïóçëåýåôáé óå óïâáñÞ êáôÜóôáóç ìå ðíåõìïíßá óôï íïóïêïìåßï ôïõ Ñßï. (EUROKINISSI/ILIALIVE.GR/ÃÉÁÍÍÇÓ ÓÐÕÑÏÕÍÇÓ)

Ο κατάλογος των νεκρών συνεχώς αυξάνεται. Μέσα σε ένα 24ωρο έχασαν την μάχη πέντε συνάνθρωποί μας. Πρίν από λίγη ώρα σας ενημερώσαμε με άρθρο μας για τον 36ο νεκρό,και δεν ”πρόλαβε να στεγνωσει το μελάνι” και δυστυχώς ενημερωθήκαμε για τον 37ο,μόλις 40 ετών.

Ο 40χρονος νοσηλευόταν με κιρσορραγία στο Αττικό, ένας 62χρονος στο Σωτηρία με καρδιολογικά προβλήματα, ένας 65χρονος στο ΑΧΕΠΑ και ένας 71χρονος από την Ξάνθη στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (και οι δύο είχαν υποκείμενα νοσήματα), καθώς και μία 86χρονη στο Σισμανόγλειο.