Συνάντηση Διοίκησης Ο.Λ.Ρ με εκπροσώπους πλοιοκτητριών εταιρειών!

334

Στο πλαίσιο προγραμματισμού της νέας δρομολογιακής περιόδου 2019-2020 και κατόπιν πρόσκλησης του Οργανισμού Λιμένος Ραφήνας, πραγματοποιήθηκε σήμερα, Τρίτη 10 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 11 π.μ., στα γραφεία του Ο.Λ.Ρ., σύσκεψη με εκπροσώπους των πλοιοκτητριών εταιρειών, του Κεντρικού Λιμεναρχείου της Ραφήνας, καθώς και της Διοίκησης και της Τεχνικής Υπηρεσίας του Οργανισμού.

Σκοπός της σύσκεψης ήταν ο προσδιορισμός μέτρων για την μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των υφιστάμενων λιμενικών υποδομών του Λιμένα Ραφήνας, οι οποίες χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό των πλοίων. Κατόπιν εποικοδομητικής συζήτησης πάρθηκαν αποφάσεις των οποίων η υλοποίηση θα οδηγήσει στην ασφαλή και ομαλή λειτουργία του Λιμένα.

Συμφωνήθηκε επόμενη συνάντηση σε σύντομο χρονικό διάστημα με σκοπό τη συζήτηση των προτεινόμενων λύσεων. 

Για τον Οργανισμό Λιμένος Ραφήνας  ΑΕ 

Η Δ/νουσα Σύμβουλος

Δέσποινα Γκικάκη