Σύνδεσμος “ΩΚΕΑΝΙΣ” ευχαριστούμε την “ΑΙΓΕΑΣ” ΑΜΚΕ και τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο!

264

Ο Σύνδεσμος Μονίμων Κατοίκων Διώνης «ΩΚΕΑΝΙΣ» ευχαριστεί την “ΑΙΓΕΑΣ” ΑΜΚΕ και τον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο για την χορηγία του απαιτούμενου χρηματικού ποσού για τον επιπλωσιακό και λειτουργικό εξοπλισμό των γραφείων του Συνδέσμου.

Κατ’ εντολή του Δ.Σ.

Ανδρέας Ευαγγελίδης, Πρόεδρος

Σταύρος Τσογκανής, Γεν. Γραμματέας