Συνεχίζονται οι ψεκασμοί κουνουπιών από εδάφους : Πότε θα γίνει σε Ραφήνα-Σπάτα και Αρτέμιδα

557

Η Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής της Π. Ε. Ανατολικής Αττικής, ως υπεύθυνη εφαρμογής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για το έτος 2020, αξιολογώντας τα ευρήματα των δειγματοληψιών προνυμφών κουνουπιών, σε συνεργασία με την Τεχνική Επιτροπή Παρακολούθησης-Παραλαβής του έργου και την υπεύθυνη επιστήμονα της αναδόχου εταιρίας εκτέλεσης του έργου, αποφάσισαν τη συνέχεια των Ψεκασμών Κουνουπιών (προνυμφοκτονιών) με το 12ο Κύκλο Εφαρμογών του προγράμματος, από Δευτέρα 17 Αυγούστου ως εξής:

1) τη διενέργεια της 12ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, στις Οικολογικά Προστατευόμενες περιοχές της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο βιολογικό σκεύασμα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τη Σύμβαση,

2) τη διενέργεια της 12ης Εφαρμογής Ψεκασμών από εδάφους, του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών, σε περιοχές-εστίες περιαστικά όλων των Δήμων της Ανατολικής Αττικής, με εγκεκριμένο προνυμφοκτόνο βιοκτόνο σκεύασμα, βάσει της Εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και

3) τη διενέργεια ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ στον περιαστικό ιστό του Δήμου Ωρωπού με α) έλεγχο στις πλημμυρισμένες εκτάσεις-εστίες, β) δειγματοληψίες προνυμφών κουνουπιών και γ) Εφαρμογές Ψεκασμών κουνουπιών (προνυμφοκτονίες) από εδάφους με εγκεκριμένο σκεύασμα

Ακολουθεί το σχετικό έγγραφο της υπηρεσίας._ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ_Διεύθυνση Υγειονομικού Ελέγχου και Περιβαλλοντικής Υγιεινής Π.Ε. Ανατολικής Αττικής