Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας-Πικερμίου και … το τέλος της ΔΕΑΑΠ!

485
SONY DSC

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (OEY) Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  2. Επικαιροποίηση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης.
  3. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επικαιροποίησης μελέτης κατασκευής του νέου Α’ Παιδικού Σταθμού Πικερμίου.
  4. Λήψη απόφασης περί καθορισμού θέσεων λειτουργίας περιπτέρων στην πόλη της Ραφήνας.
  5. Λήψη απόφασης περί έγκρισης υποβολής πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου» 2019-2020, Άξονας Προτεραιότητας Ι «Αστική Αναζωογόνηση», Μέτρο Ι «Σύνθετες Αστικές Αναπλάσεις».
  6. Λήψη απόφασης περί έγκρισης αύξησης της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του ΔΟΠΑΠ Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου.
  7. Λύση και εκκαθάριση της ΔΕΑΑΠ ΜΑΕ και τοποθέτηση  των 3 υπαλλήλων ΙΔΑΧ της ΔΕΑΑΠ στο τακτικό προσωπικό του Δήμου.
  8. Λήψη απόφασης περί διάθεσης προς χρήση του υπηρεσιακού οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2335 (FORD RANGER) του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου στο ΝΠΔΔ του Δήμου ΔΟΠΑΠ.
  9. Λήψη απόφασης περί παράτασης της σύμβασης με την εταιρεία «ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΕ» για τη διέλευση απορριμματοφόρων οχημάτων του Δήμου μας από την Αττική Οδό για το έτος 2020.
  10. Λήψη απόφασης περί έγκρισης επέκτασης δικτύου ύδρευσης στην οδό Πωλ. Σωτήρος στον Άγ. Σπυρίδωνα.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ