Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Ραφήνας – Πικερμίου : Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20.30,

351
SONY DSC

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, σας καλεί την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 20.30, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος σε συνεδρίαση για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις για τα παρακάτω θέματα:

  1. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής συμβάσεων προμήθειας αγαθών έτους 2020.
  2. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης συμβάσεων υπηρεσιών και εργασιών έτους 2020.
  3. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης επιτροπής για την παραλαβή αγαθών και τη βεβαίωση καλής εκτέλεσης εργασιών οι δαπάνες των οποίων καλύπτονται από την παγία προκαταβολή του Δήμου και των Τοπικών Κοινοτήτων.
  4. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Πειραιώς για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Ραφήνας, έτους 2020.
  5. Λήψη απόφασης περί ορισμού υπαλλήλου ως αναπληρωτή διαχειριστή του λογαριασμού ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Eurobank για την κατάθεση της παγίας προκαταβολής της Τοπικής Κοινότητας Πικερμίου, έτους 2020.
  6. Λήψη απόφασης περί ορισμού και συγκρότησης Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής της προμήθειας «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ».
  7. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση παιδικών χαρών».
  8. Λήψη απόφασης περί συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής για το έργο με τίτλο «Διαμόρφωση χώρου στάθμευσης αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας».
  9. Λήψη απόφασης περί χορήγησης παράτασης εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες κατεδάφισης και απομάκρυνσης υλικών».
  10. Λήψη απόφασης περί αναγκαιότητας σύνταξης και έγκρισης της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης στο Κόκκινο Λιμανάκι».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΜΩΡΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ